Αγρονομικές συμβουλές «εκ του διαστήματος» από τις Origin Digital και Aspia Space

Αγρονομικές συμβουλές «εκ του διαστήματος» από τις Origin Digital και Aspia Space

Η νέα τεχνολογία, που θα κυκλοφορήσει στην Ιρλανδία αργότερα φέτος ως μέρος της υπηρεσίας «GrassMax» της εταιρεία Origin Digital, μετρά…